Tendències de la inspecció de tributs: Impost sobre Patrimoni i Successions en empreses familiars i Canvis de residència fiscal

Mitjançant la present, l’informem/recordem de dues línies d’actuació que la inspecció de tributs (tant l’Agència Tributària de Catalunya com l’Agència Estatal de l’Administració Tributària) ha intensificat els últims anys: Impost sobre Patrimoni (IP) i impost sobre Successions i Donacions (ISD); exempció de participacions en societats – empreses familiars: Com és conegut, la normativa de tots…