Obligació alta a la seguretat social alumnes pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes

Segons indica  el Reial Decret-llei 2/2023, de 16 de març, modificat pel Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, a partir de l’1 de gener del 2024 els alumnes que fan pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en els programes de formació han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social i cotitzar durant el…

Creació dels registres de Protocols d’assetjament i per raó de sexe i de Plans d’igualtat de l’Administració Pública

Els recordem que el passat 24 de desembre, es va publicar al BOE la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023. Entre d’altres aspectes, han de saber que en matèria d’igualtat de gènere, s’ha portat a terme una modificació de la disposició addicional setena de la Llei…