CEAL

L'associació Espanyola d'Auditors Socio-Laborals (CEAL) és la corporació interprofessional promoguda pel Consell General de Graduats Socials que associa als professionals experts en matèries laborals i, especialment, en auditoria laboral.

IMPORTÀNCIA DE LES AUDITORIES SOCIO-LABORALS

En l'auditoria socio-laboral conflueixen tres disciplines aplicades en l'empresa: l'economia, la psicologia social i la sociologia laboral.
L'auditoria socio-laboral és una decisió estratègica per a l'empresa i una eina d'estudi per a la direcció de la mateixa, atès que mitjançant l'anàlisi dels indicadors oportuns, ajuda a posar de manifest problemes en la gestió de recursos humans, avalua la seva importància en termes de costos i riscos, pot detectar irregularitats comptables, diagnostica les causes de aquestes situacions i proposa solucions que permetin a l'empresa millorar l'eficàcia i l'eficiència en aquest terreny.

QUÈ PERMETEN DETECTAR LES AUDITORIES SOCIO-LABORALS?

 • Detectar problemes abans que es converteixin en obstacles seriosos, adoptant un enfocament proactiu.
 • Aportar elements de suport entre el departament de recursos humans i els directius.
 • Canviar enfocaments que ja no corresponen a la realitat per ajudar al departament de recursos humans a complir millor la seva tasca.
 • Aportar procediments millors per contribuir als objectius de l'organització.

AVANTATGES DE LES AUDITORIES SOCIO-LABORALS

 • Anima els directius a examinar la gestió de recursos humans en conjunt.
 • Fomenta la idea que tots els directius participen de la gestió de recursos humans.
 • Situa al departament de recursos humans en la perspectiva adequada com a subministrador de serveis i soci de l'empresa.
 • Programa espais de temps per estudiar el valor de les pràctiques existents en la gestió de recursos humans i anima a directius i el personal a informar sobre qüestions importants.
 • Estimula el canvi.
 • Valora la contribució de la gestió de recursos humans a l'assoliment dels objectius estratègics de l'organització.
 • Determina periòdicament els punts forts i àrees de millora que afecten les persones.
  Verificar si els canvis requerits a les persones i a l'organització poden donar suport a l'estratègia i en quina mesura ho fan.
 • Guanyar credibilitat i acceptació en l'empresa com a departament.
 • Poder justificar inversions o retallades de pressupost en l'àmbit dels recursos humans, determinar les pràctiques que ja no contribueixen i són perjudicials i identificar les que s'han de potenciar.
 • Evitar la reincidència de possibles fallades o errors.
 • Contribuir a conèixer l'estat de salut / qualitat de vida del factor humà i descobrir les àrees problemàtiques.
 • Ajudar a anticipar possibles problemes, i per tant, a actuar de manera efectiva respecte a un actiu important com són els recursos humans.
 • Detectar els costos socials ocults o excessius.