coneixe'ns

D'on venim?

Estivill Assessors, empresa d'àmbit familiar, va ser fundada l'any 1934. Des d'aleshores hem desenvolupat la nostra activitat de manera continuada, evolucionant conjuntament amb les necessitats dels nostres clients i adaptant-nos als successius canvis esdevinguts en el món legislatiu.

La professionalitat que ens caracteritza, fonamentada en l'experiència, l'especialització del nostres professionals i la coordinació entre ells, ens permeten garantir el servei integral que oferim als nostres clients.

La nostra estratègia: assessorament intel·ligent personalitzat, compromís amb el client, negociació hàbil i eficaç.

Fonaments

Assessorament intel·ligent personalitzat
Oferim assessorament adaptat a qualsevol activitat, problema i estructura, així com una preparació professional capaç de resoldre qualsevol conflicte. La nostra estructura permet que cada client tingui assignat un professional amb qui tractar, amb la seguretat que aquesta persona farà un seguiment de totes les gestions realitzades.

Compromís amb les necessitats dels nostres clients.
Ho aconseguim mitjançant l'elevada qualificació del nostre equip humà, les relacions professionals, els avançats recursos tecnològics de què disposem i el nostre tarannà innovador que ens permet anar sempre un pas per davant.

Negociació hàbil i eficaç
Ens permet aconseguir els resultats que sol·liciten els clients i fins i tot superar expectatives. Aconsellem al client una visió global de tots els sectors d'incidència. Com a assessors, ajudem no tan sola a guanyar un conflicte, sinó a preveure'l i, així, evitar-lo.

Servei Integral

Ja que està al nostre abast qualsevol tramitació i assessorament, tenim la possibilitat d'atendre als nostres clients en qualsevol qüestió que afecti el seu entorn empresarial, ja siguin problemàtiques de mercat, qüestions financeres o aspectes estrictament productius o humans.

A més, la nostra independència i el respecte aconseguit en el món de l'assessorament, ens permet, sempre que el clients ho demani o nosaltres ho estimem necessari, treballar de manera coordinada amb altres despatxos d'advocats, auditors i assessors professionals de qualsevol camp d'activitat.

La nostra estructura permet que hi hagi diversos equips de professionals a càrrec de cada client. Els components de cada equip coneixen la idiosincràsia i circumstàncies dels clients que tenen assignats. Per tant, en cas d'absència d'un dels professionals, sempre podrà atendre qualsevol consulta un altre membre de l'equip. Tanmateix, quan la complexitat o característiques del cas o del client ho requereix, és la mateixa direcció qui coordina l'assessorament.

Alta qualificació

Estivill Assessors compta amb un equip humà multidisciplinari amb una alta qualificació: graduats socials, advocats, economistes, assessors fiscals, tècnics en prevenció de riscos laborals, informàtics i psicòlegs.

coneixe'ns be a Estivill

Responsabilitat Social

Estivill Assessors contribueix activament a la millora social, econòmica i ambiental del seu entorn, contractant persones amb minusvalideses per ajudar en la mesura del possible a que s'integrin adequadament al món laboral. A més, col·laborem amb l'Associació de familiars de mentals, l'Associació de Pares del Taller Ocupacional Baix Camp, Càritas i la Lliga Contra el Càncer.

El medi ambient és també objecte de preocupació per nosaltres, així, ens esforcem per respectar-lo, evitant en la mesura del possible qualsevol contaminació, minimitzant la generació de residus i racionalitzant l'ús de recursos naturals i energètics.