Servei de bústia electrònica obligatòria

Amb la finalitat de donar un servei de valor afegit, que incorpori eficiència i seguretat, hem introduït canvis en el servei de bústia electrònica que oferim, consistent en la recepció per part del nostre despatx professional de notificacions de determinades Administracions i Ens Públics. Com ja sap, són cada vegada més les Administracions Públiques que…

Details

Obligatorietat del Registre de Salaris

Els recordem que, segons l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, totes les empreses, amb independència de la mida de la seva plantilla, estan obligades a elaborar anualment, un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs. A més, el RD 902/2020 fixa com a data límit per a…

Details

Incentius per a la contractació laboral

El passat 11 de gener va sortir publicat al BOE el RD-Llei 1/2023 que entre d’altres qüestions, recull la nova regulació en matèria d’incentius a la contractació laboral que entrarà en vigor el proper 1 de setembre. No podran ser beneficiaris l’Administració General de l’Estat, l’Administració de les comunitats autònomes i les entitats que integren…

Details