Servei de bústia electrònica obligatòria

Amb la finalitat de donar un servei de valor afegit, que incorpori eficiència i seguretat, hem introduït canvis en el servei de bústia electrònica que oferim, consistent en la recepció per part del nostre despatx professional de notificacions de determinades Administracions i Ens Públics. Com ja sap, són cada vegada més les Administracions Públiques que…

Details

Declaracions quart trimestre i resums anuals 2022

Els informem de les obligacions de presentació de declaracions i els seus terminis, durant aquest mes de gener.   Fins al dia 12:   Retencions sobre: arrendaments d’immobles, rendiments del treball, activitats econòmiques i capital mobiliari. Han de presentar-ho els empresaris, professionals, artistes i persones jurídiques que hagin practicat retencions d’aquest tipus de rendes.  …

Details