La nostra història

Estivill Assessors és un despatx professional d’àmbit familiar, fundat en 1934. En aquestes vuit dècades, la firma ha anat evolucionant per adaptar-se a les necessitats dels nostres clients, amb l’objectiu constant de mantenir-nos al dia tant dels canvis legislatius en diferents àrees, com dels avanços tecnològics que afecten a la gestió dels nostres negocis, i sempre amb la intenció d’oferir el millor servei als nostres clients.

Com a resultat, Estivill Assessors s’ha consolidat com una firma de referència en l’àmbit de l’assessorament integral, amb una metodologia de treball basada en l’experiència, la professionalitat i la qualitat en el servei.

Els nostres valors

EXPERIÈNCIA
Més de 80 anys de trajectòria avalen la solidesa d’un projecte familiar que va començar en 1934 i que el dia d’avui s’ha consolidat gràcies als alts nivells de satisfacció i fidelitat dels nostres clients.

PERSONALITZACIÓ
La relació amb els nostres clients es basa en la proximitat i la comunicació, adaptant els nostres equips de treball a les necessitats de cadascun d’ells, així com a les particularitats de cada cas. El seguiment constant i la disponibilitat són la base del treball exercit pels nostres especialistes.

EFICÀCIA
El nostre objectiu és entendre el negoci i la realitat del nostre client, amb la finalitat d’aportar solucions segures i eficaces que abastin tant en el curt com en el mitjà i llarg termini, sobre la base d’una gestió planificada i a un control exhaustiu dels riscos.

COMPROMÍS
El focus constant d’Estivill Assessors està en l’orientació al client i en el compromís establert amb ell a l’hora de buscar les solucions més adequades per a cada cas. Per això, apostem per la innovació constant tant en els serveis que oferim, com en els procediments de treball i en la forma de comunicar-nos, amb la finalitat d’assegurar respostes àgils i segures. Així mateix, gestionem cada cas amb el compromís ineludible de garantir la tranquil·litat del nostre client.

QUALITAT
Per a Estivill Assessors la satisfacció del client és la nostra prioritat i per assegurar-la, enfoquem el nostre esforç humà i econòmic a garantir uns estàndards de qualitat que estiguin sempre a l’altura de les necessitats dels nostres clients. Prova d’això és el Certificat pel Sistema de Gestió de Qualitat UNE-EN ISO 9001-2015 que ens ha estat concedit.

RESPONSABILITAT SOCIAL
Basem el nostre model de gestió en el principi de responsabilitat amb el nostre entorn social, ambiental i econòmic. Per això, la preocupació per la RS ocupa un lloc fonamental en el funcionament i creixement de la nostra firma.

Això es tradueix en accions concretes com són la contractació de persones afectades per minusvalideses, amb la finalitat de donar suport i facilitar la seva integració al món laboral, així com la nostra col·laboració amb entitats com l’Associació de Familiars de Malalts Mentals, l’Associació de Pares del Taller Ocupacional Baix Camp, Càritas o la Lliga contra el Càncer.

Així mateix, a Estivill Assessors estem compromesos amb la cura del medi ambient i per això implementem mesures dirigides a reduir els nostres consums i a millorar la nostra eficiència energètica.

Què oferim?

Com a equip de professionals acostumats a identificar-nos amb els problemes del nostre client, i disposats a resoldre cadascuna de les seves necessitats de forma propera i personalitzada, la nostra metodologia de treball es basa en el coneixement previ i detallat de l’empresa, amb l’objectiu de proporcionar l’assessorament i consell més adequat en cada cas, oferint un tracte personalitzat per part del professional que correspongui segons cada cas, i sempre sota la supervisió de la direcció mitjançant reunions periòdiques.

A Estivill Assessors, exercim la nostra professió amb el ferm propòsit de fer créixer el negoci dels nostres clients, minimitzant al màxim els riscos, fent créixer la rendibilitat de la seva empresa i generant confiança.

Per això, i a més dels serveis generals de: Assessorament – GESI empresarial, defensa jurídica, som especialistes en:

  • Negociació col·lectiva
  • Gestió de conflictes col·lectius
  • Expedients de regulació d’ocupació
  • Auditories laborals
  • Protocols per a la prevenció i tractament de situacions d’assetjament sexual i per raons de gènere.
  • Implementació i/o adequació al nou reglament europeu sobre protecció de dades. Elaboració, implementació i seguiment del pla de prevenció de delictes corporatius o COMPLIANCE.
Nosaltres

Els nostres clients

Després de més de 80 anys de funcionament, podem afirmar que des d’Estivill Assessors hem aconsellat a milers de clients, facilitant el creixement dels seus negocis i assessorant-los amb la transparència i objectivitat que ens caracteritza.

A més, la nostra independència i el respecte aconseguit al món de l’assessorament, ens segueix permetent, sempre que el client així ho sol·liciti o que nosaltres ho estimem necessari, treballar de manera coordinada amb altres despatxos d’advocats, auditors i assessors professionals de qualsevol camp d’activitat, proporcionant un servei d’assessorament integral.

El nostre equip

Estivill Assessors és un despatx professional d’àmbit familiar, fundat en 1934. En aquestes vuit dècades, la firma ha anat evolucionant per adaptar-se a les necessitats dels nostres clients, amb l’objectiu constant de mantenir-nos al dia tant dels canvis legislatius en diferents àrees, com dels avanços tecnològics que afecten a la gestió dels nostres negocis, i sempre amb la intenció d’oferir el millor servei als nostres clients.

Com a resultat, Estivill Assessors s’ha consolidat com una firma de referència en l’àmbit de l’assessorament integral, amb una metodologia de treball basada en l’experiència, la professionalitat i la qualitat en el servei.

Fotografia d'Albert Estivill Civit

Responsable Equip Àrea Fiscal

Fotografia d'Antoni Alfonso Rivas

Corresponsable Àrea Fiscal

Fotografia de Carles Bueso Magriña

Responsable Àrea Administració

Fotografia d'Eli Llop Ferré

Responsable Equip Àrea Laboral

Fotografia d'Emilio Benito Vázquez

Responsable Àrea Fiscal

Fotografia de Gerard Castellví Jaumejoan

Responsable Àrea Serveis Empresarials

Fotografia de Guillem Recasens Sadurní

Responsable Equip Àrea Laboral

Fotografia de Maria Garcia Gutierrez

Responsable Equip Àrea Laboral

Fotografia de Engràcia Mesa Garrido

Responsable Equip Àrea Laboral

Fotografia de Belén Vázquez López

Responsable Àrea Jurídica