Ajuts destinats a les almàsseres que produeixen i comercialitzen oli afectades per la sequera persistent en la campanya 2022-2023

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a informar-los de la publicació de les Bases Reguladores en relació a una línia d’ajuts d’impuls urgents per a les explotacions agràries, cooperatives i instal·lacions del sector oleícola.   Quin és l’objectiu d’aquests ajuts? Compensar les pèrdues de les cooperatives i societats agràries de transformació (SAT) o…

Limitació al tractament de dades biomètriques (empremta digital, imatge facial, etc.) del personal propi per a realitzar el seu control de presència (control horari) i accés

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a informar-los que recentment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat una Guia específica sobre el tractament mitjançant sistemes biomètrics (empremta digital, imatge facial, etc.) del control de presencia i accés dels treballadors/es, per la qual estableix la biometria, tant per identificar com per autenticar a…

Nova convocatòria d’ajuts per al foment de la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a informar-los de la  publicació de la convocatòria d’una línia d’ajuts per aquest any 2023 vinculada al foment de la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat.   Quins son els col·lectius més vulnerables destinataris d’aquests ajuts?  PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ DE 45 ANYS…

Convocatòria d’ajuts per a la contractació mitjançant un contracte de formació i aprenentatge de persones en situació d’atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb dificultats per accedir al mercat laboral

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a informar-los de la  publicació de de la convocatòria d’una línia d’ajuts vinculada, entre d’altres, a la contractació laboral mitjançant un contracte de formació en alternança de persones en situació d’atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb dificultats per accedir al mercat laboral.   Quin…

Convocatòria d’ajuts per a l’any 2023 per al finançament de programes de “compliance” en matèria de competència

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a comunicar-los la publicació per aquest any 2023 de la CONVOCATÒRIA d’uns ajuts per a les empreses que adoptin i implantin en la seva Organització un programa de “compliance” en matèria de competència.   Quin és l’objectiu d’aquests ajuts?  Fomentar el desenvolupament a les empreses d’aquests programes…

Ajuts per al foment de la contractació indefinida d’un/a treballador/a per part d’autònoms sense treballadors/es a càrrec (Programa TU+1)

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a informar-los de la publicació d’una convocatòria d’ajuts per aquest any 2023 vinculats a la contractació indefinida d’un/a treballador/a per part d’autònoms sense treballadors/es a càrrec.   Quin és l’objectiu d’aquests ajuts? Impuls al foment de la contractació indefinida d’un/a treballador/a per part d’autònoms sense treballadors/es a…

Convocatòria d’ajuts per a la contractació de persones joves aturades en les Administracions Públiques

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a informar-los de la  publicació de la convocatòria, en el dia d’ahir, d’una línia d’ajuts per aquest any 2023  per a la contractació de persones joves aturades majors de 16 i menors de 30 anys com a mitjà d’adquisició de primeres experiències professionals en les administracions públiques.…

Convocatòria d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves d’entre 18 i 29 anys per un import màxim de 15.120€

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a informar-los de la convocatòria de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de les persones d’entre 18 i 29 anys com a treballadors/ores autònoms.   Quin és l’objectiu d’aquests ajuts? Atorgament d’una subvenció d’un import fix de fins a 15.120 euros per a cada…

Ajuts per a projectes de multilocalització: Noves filials a l’estranger

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a comunicar-los la publicació de les Bases Reguladores d’uns ajuts per al suport a les indústries i empreses catalanes per a la seva internacionalització.   Quin és l’objectiu d’aquests ajuts? Donar suport a empreses catalanes que volen ser més competitives, mitjançant la consolidació de la seva internacionalització,…

Ajuts destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i construcció que continguin amiant

Novament ens posem en contacte amb Vostès per a comunicar-los la publicació de la convocatòria d’una nova línia d’ajuts destinats a fomentar la retirada de cobertes i altres elements que continguin amiant en immobles.   Qui pot ser beneficiari d’aquesta línia d’ajuts? Es consideraran persones beneficiàries d’aquests ajuts els propietaris de béns immobles que continguin…