Tendències de la inspecció de tributs: Impost sobre Patrimoni i Successions en empreses familiars i Canvis de residència fiscal

Mitjançant la present, l’informem/recordem de dues línies d’actuació que la inspecció de tributs (tant l’Agència Tributària de Catalunya com l’Agència Estatal de l’Administració Tributària) ha intensificat els últims anys: Impost sobre Patrimoni (IP) i impost sobre Successions i Donacions (ISD); exempció de participacions en societats – empreses familiars: Com és conegut, la normativa de tots…

Details

Servei de bústia electrònica obligatòria

Amb la finalitat de donar un servei de valor afegit, que incorpori eficiència i seguretat, hem introduït canvis en el servei de bústia electrònica que oferim, consistent en la recepció per part del nostre despatx professional de notificacions de determinades Administracions i Ens Públics. Com ja sap, són cada vegada més les Administracions Públiques que…

Details

Resum del Pla Anual de Control Tributari 2023

Us adjuntem resum respecte a les principals actuacions previstes per l’Administració Tributària en el marc del Pla Anual de Control Tributari 2023, entre les quals podem destacar:   Imposició de sancions: S’estableix un criteri a considerar segons l’historial de compliment o incompliment de cada contribuent, penalitzant els infractors recurrents. S’intentarà avançar les devolucions de les…

Details

Obligatorietat del Registre de Salaris

Els recordem que, segons l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, totes les empreses, amb independència de la mida de la seva plantilla, estan obligades a elaborar anualment, un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs. A més, el RD 902/2020 fixa com a data límit per a…

Details

Obligatorietat del registre de salaris

Els recordem que, segons l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, totes les empreses, amb independència de la mida de la seva plantilla, estan obligades a elaborar anualment, un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs. A més, el RD 902/2020 fixa com a data límit per a…

Details