Obligatorietat del registre de salaris

Els recordem que, segons l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, totes les empreses, amb independència de la mida de la seva plantilla, estan obligades a elaborar anualment, un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs. A més, el RD 902/2020 fixa com a data límit per a…

Details